Stoltenbergsgade

Gaden er opkaldt efter finansmanden Christian H. Stoltenberg (1795-1877), der som de andre mænd der har fået gader i kvarteret opkaldt efter sig, var stifter af et legat.