Spring til indhold

Søgårdsvej

Vejen har navn efter gården Søgård.

Gården lå ved Gentoftegade lige syd for Søgårdsvej. Den havde mest karakter af landsted, og var f.eks. i begyndelsen af 1800-tallet ejet af grosserer Didercich Tutein, der boede her om sommeren.

Den blev nedrevet i slutningen af 1950’erne.

Jens Juel: Optrækkende uvejr over Søgaarden ved Gentofte Sø (1800). Tilhører Øregaard Museum.
Jens Juel: Optrækkende uvejr over Søgaarden ved Gentofte Sø (1800). Tilhører Øregaard Museum.