Colbjørnsensgade

Gaden er opkaldt efter juristen og embedsmanden Christian Colbiørnsen (1749-1814).

Han var en af hovedmændene bag processen for  at give bønderne bedre vilkår i slutningen af 1700-tallet.

Christian Colbjørnsen malet af Jens Juel. Original på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Bondefrigørelsen har fået sit mindesmærke i Frihedsstøtten, der står på Vesterbrogade.

Den gennemførtes sammen med politikeren Christian Ditlev Rewentlow og udenrigsminister A. P. Bernstorff, som har fået gaderne Rewentlovsgade og Bernstorffsgade opkaldt efter sig i kvarteret.

Colbjørnsensgade er anlagt som gade i slutningen af 1880’erne og bebygget i 1890’erne. Kortet herover er fra 1890, og gaden ses lige til venstre for Tømmerpladsvej. Den projekterede (hvide) vej længere til venstre, er Helgolandsgade.