Spring til indhold

Dyrkøb

Navnet menes at stamme fra at værtshus, der havde temmeligt høje priser, og som derfor blev kaldet ”Dyrkøb”.

Udsnit af Grundtegning over Den Kongelige Residentz-Stad Kiöbenhavn, 1769 (Københavns Stadsarkiv).

Gaden ligger, hvor Vor Frue Kirke havde sin kirkegård. Den blev taget ud af brug i 1760’erne, da Assistens Kirkegård på Nørrebro blev anlagt.

Husene i Dyrkøb er opført i starten af 1800-tallet efter branden i København i 1795.

Dyrkøb 1


I Dyrkøb 1 ligger bagsiden af den såkaldte “Trøstens Bolig”, der blev bygget som en stiftelse beregnet for mindrebemidlede håndværkerfamilier (billedet herover). Se nærmere om huset under Skindergade.

“Trøstens Bolig” var stiftet af søofficer Jørgen Balthazar Winterfeldt (1732-1821). Han ligger begravet ved Holmens Kirke.

I Dyrkøb 3 lå Nathan Joseph Frænckels Alderdomshjem, hvis navn stadig står på facaden. Det er grundlagt i 1899 og beregnet for ældre, der er “værdige og trængende og føre et fromt og roligt levned og erholde sig den jødiske religion efterretteligen”. I begyndelsen af 1960’erne flyttede hjemmet til Utterslev.