Spring til indhold

Langebro

Omkring 1690 blev der for første gang bygget en bro mellem Rysensteens Bastion på Sjælland og Kalvebod Bastion på Christianshavn. Broen kaldtes dengang for Kalvebodbro, fordi den krydsede Kalveboderne. Den var kun beregnet for fodgængere.

Navnet Langebro skyldes nok, at broen var en del længere end Knippelsbro.

På maleren C. W. Eckersbergs maleri fra 1836 “Langebro i måneskin med løbende figurer” (som ses i udsnit herover), kan man tydeligt se, hvor smal broen var dengang.

Broen gik oprindeligt mellem Vester Voldgade og Langebrogade. Kortet herover er fra 1850’erne.

Fra 1770’erne blev den gjort bredere, så også køretøjer kunne passere den.

Indtil 1795 var broen endnu en del af befæstningen, og blev delvist vedligeholdt af militæret.

I forbindelse med bygningen af Amager Boulevard omkring 1905, blev der bygget en ny Langebro lidt længere nod syd. Broen fik officielt navnet Christian den 9.’s bro (billedet herover). Den holdt kun til 1930, hvor den blev taget ned igen.

I stedet blev der anlagt en midlertidig bro, der imidlertid var i funktion i 25 år, fordi man prioriterede at ombygge Knippelsbro først. 2. Verdenskrig udskød bygningen af den nye Langebro yderligere, så den først stod færdig i 1954.

Så blev den til gengæld forbundet med den nye, brede H. C. Andersens Boulevard, der blev udbygget samtidig.  Langebro er i dag 32 meter bred.

Det var på grund af broens højde ikke muligt at lægge jernbanespor på den nuværende Langebro, så der blev bygget en særlig jernbanebro lige syd for den. Her gik sporene, der blev benyttet af godstogene til Islands Brygge og det øvrige Amager.

I 2019 fik Langebro en lillesøster (billedet herover). Lille Langebro er en gang- og cykelbro, der forbinder Vester Voldgade med Langebrogade – ligesom de tidligere udgaver af Langebro gjorde.