Tovværksgade

Indtil 1940 hed gaden Reberbanegade.

Gaden er anlagt på grunden, der hørte til ejendommen Oliegren.

Gadenavnet er inspireret af den omfattende rebslagervirksomhed, der lå hvor Amager Centret er i dag. Fabrikken er beskrevet under Reberbanegade.

Til fabrikken hørte en pakhus, der ligger Tovværksgade 5A-B. Det blev i 1980’erne ombygget til ungdomsboliger.