Frederiksholms Kanal

Parti_af_Frederiksholms_Kanal_1794 (C A Lorenzen)
Frederiksholms Kanal er både betegnelsen for selve kanalen, som for de gader, der går langs med den. Før anlægget af kanalen, kaldtes kajgaden Slotsstrandens Gade.

Da bydelen Frederiksholm blev anlagt anden halvdel af 1600-tallet, skete det ved at fylde den lavvandede bugt syd for Slotsholmen op.

Dermed kom kanalen langs Gammel Strand til at “ende blindt” og det lave vand udløb gav lugtgener i byen. Derfor gravede man en kanal ud til Kalveboderne, så der igen kom cirkulation i vandet rundt om Slotsholmen.

Kanalen fik navn efter kong Frederik den 3. (1609-1670).

Billedet herover er et maleri af C. A. Lorenzen fra 1749, der viser kanalen med Stormbroen i forgrunden, Marmorbroen i midten og Prinsens Bro i baggrunden.

DSC_0284 RES
Ud mod gaden Frederiksholms Kanal ligger Prinsens Palæ.