Spring til indhold

Rosbæksvej

Rosbækken var et vandløb der gik på grænsen mellem København og Gentofte. Åen havde sit udspring ved Lersøen.

I middelalderen havde åen så meget vand, at den kunne drive en vandmølle, der udnyttede åens kraft. I forbindelse med åen var der i 1600-tallet også nogle fiskedamme.

Møllen blev i 1500-tallet brugt som kongelig lystgård under navnet Rosbæksgård, hvor blandt andre kong Christian den 4. kom.

I 1600-tallet blev stedet omdannet til et hospital, hvor patienter fra Helligåndshuset blev flyttet til og drevet under navnet Vartov. Det har givet navn til Gammel Vartov Vej.

Rosbækken løber under den nyanlagte Rosbæksvej. Foto af Frederik Riise, 1905. (Københavns Museum).

Rosbækken løb mellem Rosbækvej og Gammel Vartov Vej. I slutningen af 1800-tallet blev bækken rørlagt, men den forløb kan stadig anes i skellet mellem grundene på de to veje. I den østlige ende af Rosbæksvej er der stadig en sænkning i terrænet, hvor åen gik.

Rosbækken har også heddet Wilhelmsdalløbet, efter landstedet Wilhemsdal ved Strandvejen.

Udsnit af matrikelkort over Ryvangskvarteret, hvor man stadig kan se Rosbækkens forløb. Udateret. (Det Kgl. Bibliotek).

Rosbæksvej blev anlagt omkring 1900 som en del af Ryvangskvarteret. Den blev bebygget med fornemme arkitekttegnede villaer.

Etagejendommen på hjørnet af Strandvejen blev opført omkring 1919 for Revisionsbanken. Den var tegnet af arkitekten Poul Holsøe (1873-1966)

Villaen på Rosbæksvej 4 er opført i 1925 for konsul Ludvigsen. Arkitekten var Povl Baumann.

Rosbæksvej 6 (herover) er tegnet af arkitekten Holger Jacobsen (1876-1960) til sig selv omkring 1926. Villaen er inspireret af den klassiske Villa Pia i Vatikanet, men tilsat elementer fra art deco-stilen.

Rosbæksvej 8 er tegnet i 1926 af arkitekten Emanuel Monberg som sit eget hus.

Rosbæksvej 10A er en nyere villa, som arkitekten Frits Schegel (1896-1965) tegnede i 1961 til direktør Robert Christensen.

Den fornemme villa på Rosbæksvej 14 (herover) er tegnet af arkitekten Helge Holm (1891-1946). Den blev opført 1924 for direktør I. P. Lund.

På Rosbæksvej 16 ligger en villa, som teaterdirektør Adam Poulsen fik opført i 1921. Hans arkitekt var Sven Risom (1880-1971).

Rosbæksvej 17 er tegnet af Thor Beenfeldt (1878-1954) og opført i 1913. Beenfeldt tegnede også Rosbæksvej 15 (herover), som er engelsk inspireret.

Rosbækvej 19. (Danmarks Kunstbibliotek).

Den lille villa på Rosbæksvej 19 blev tegnet i 1919 af arkitekterne Niels Rosenkjær (1886-1928) og Terkel Hjejle (1884-1927). Den blev formentlig ombygget i 1930’erne ved Frits Schegel, og tegningen herover er nok lavet i den forbindelse.

Rosbæksvej 22 (herover) er oprindeligt en stald- og garagebygning opført i 1922 for direktør Oluf Olsen. Arkitekterne var Einar Ambt (1877-1928) og Axel Preisler (1871-1930).