Spring til indhold

Østerled

Østerled må være en ældre, romantisk betegnelse for de landområder, der ligger mod øst.

Ligesom vejen Vesterled, har vejnavnet Østerled ikke nogen lokal tilknytning.

Østerled er fortrinsvis bebygget med villaer, men på hjørnet af Strandvejen ligger beboelseejendommen Østerled fra 1929 (herunder) tegnet af arkiteken Louis Hygom (1879-1950).

Før Østerled blev opført, lå her bl.a. Søbadeanstalten Øresund og et mørtelværk.

Det første hus på vejen var Østerled 8 (herunder), som ligger halvt ude i vejen. Ejendommen lå oprindeligt med tilkørsel fra Strandvejen.