Spring til indhold

Theklavej

Flere veje i kvarteret er opkaldt efter pigenavne. Nogle har forbindelse til kongehuset, men næppe Thekla.

På hjørnet af den lille sidevej Lille Theklavej ligger stadig et par ejendomme, som stammer fra 1880’erne. De er et godt eksempel på, hvordan kvarteret var bebygget dengang.

På hjørnet af >Glasvej ligger bygningen, der blev opført til Thors Dampvaskeri.