Spring til indhold

Puggardsgade


Gaden er opkaldt efter handelsmanden Hans Puggaard (1788-1866).

Han havde sammen med sin svoger Alfred Hage en omfattende handel med kolonialvarer og korn og var i midten af 1800-tallet medlem af Folketinget og Landstinget.

På grundlag af sin handelsvirksomhed indstiftede Puggard et legat til fordel for drenges opdragelse, og derfor er hans navn blevet til et gadenavn i kvarteret, hvor gaderne har navne efter legatstiftere.

hans-puggard
Hans Puggard. Fra bogen “Hans Puggaard – et hundredeårsminde”.