Spring til indhold

Gåsegade

Gaden hed oprindeligt Vandmøllestræde og måske Gråbrøndstræde, men fik så navn efter et bryggeri, der fra 1500-tallet fremstillede en øl, der hed ”Gås”.

Øllet bestod af en blanding af hvidtøl og spiritus, og opskriften kom fra den tyske by Goslar – hvorfra navnet er hentet.

Der skulle bruges en del vand til brygningen, og den blev måske hentet fra det pumpeværk, der var anlagt ved Vandkunsten.

Hoffet var en god kunde i bryggeriet, der var grundlagt af kong Christian den 3. (1503-1559).

En anden forklaring på gadenavnet kunne være, at gaden var så smal, så man måtte gå i “gåsegang”.

Gåsegade var tidligere også navnet på en gade i Nyboder, men for at undgår forveksling, skiftede den navn til Vildandegade.

Udsnit af kort 1839-1841 (Københavns Stadsarkiv).

Gaden fik i 1800-tallet et lidt belastet ry, fordi der ligesom i Farvergade lå flere bordeller, og i 1905 var der registreret hele 16. Det fik Indre Mission til at leje et lokale i gaden, hvor de holdt missionsmøder, for at imødegå det syndige erhverv.

Gåsegade set fra Kompganistræde. Foto 1905 (Det Kgl. Bibliotek).

Bordellerne forsvandt i 1900-tallet, hvor hele husrækken på gadens vestside blev revet ned. I stedet blev opført den mondæne ejendom “Kronborg”. Den var tegnet af arkitekterne Rogert Møller (1844-1918) og Valdemar Dan (1871-1935).

Ejendommen Kronborg set fra Vandkunsten. Foto af Fritz Benzen, 1908 (Københavns Museum).