Grønnegade

Gadens navn hentyder nok til, at i 1300-tallet, hvor den er opstået, endnu var grønne områder selv indenfor voldene. Eller måske skyldes navnet, at gaden førte ud til byens vold, hvor der udenfor lå nogle haver.

En anden forklaring lyder dog, at der i gaden boede nederlændere fra byen Groningen.

Gaden nævnes første gang 1377 og navnet er et af de få i København, som er uforandret siden middelalderen.

Grønnegade blev ikke ramt af de store bybrande i 1700-tallet, men det betød til gengæld at kvarterets ejendomme i slutningen af 1800-tallet var stærkt forfaldne og blev revet ned, men i Grønnegade fik nogle lov at blive stående.

Mellem Grønnegade og Østergade gik Peter Madsens Gang.

Ved gaden oprettede Ludvig Holberg Grønnegadeteateret i 1720’erne. Teateret lå dog i sidegade, Ny Adelgade, eller Lille Grønnegade, som den hed dengang.

Efterhånden som gaden blev bebygget, blev den befolket af folk med ”skrappe” tunger, der talte et meget folkeligt københavnsk. Det gav navn til begrebet ”Grønnegade-dansk”.

Fra en lotteri-kollektion i Grønnegade. Fra Illustreret Tidende 1861-62.

 

I Grønnegade 33 ligger en tidligere farve- og fernisfabrik opført for De Forenede Malermestrers Farvemølle.