Spring til indhold

Overgaden Oven Vandet


Byplanen for Chistianshavn var fra starten et retlinet gadenet og efter hollandsk forbillede var byen delt i en overby (mod syd) og en nederby (mod nord).

De to dele var adskilt af Christianshavns Kanal, der først og fremmest gjorde det muligt at sejle helt ind i byen, og omlade varer til de mange handelsvirksomheder.

Derfor fik gaderne langs Christianshavns Kanal der særprægede navne Overgaden Neden Vandet og Overgaden Oven Vandet. Ordet Overgade kommer fra det tyske Ufer, som betyder bred eller kaj.

overgaden-oven-vandet-2-res


Overgaden Oven Vandet er præget af en række meget store og palæagtige pragtbygninger. Her var ikke – som i Overgaden Neden Vandet – pakhuse, men en blanding af industrielt erhverv og boliger for f.eks. kunstnere.

I de mindre ejendomme, som f.eks. i nr. 12–14, boede der skippere, hvis skibe lå ved kajen umiddelbart udenfor.

Gaden første ejendom, når man kommer fra Langebrogade, tilhørte Peter Appelby – også kaldet ”engelskmanden”. Han var en engelsk rebslager, der blev indkaldt af Søværnet fra 1737, for at han kunne forsyne flådens skibe med tovværk.

I Peter Appelbys ejendom boede forfatterne Thomasine Gyllembourg og Johanne Louise Heiberg. Applebys navn fastholdt i hans initialer på facaden og desuden brugt til navngivningen af den nærliggende Applebys Plads

Overgaden Oven Vandet 6 (billedet herunder) er opført til billedhuggeren Simon Carl Stanley . Bygningen er opført i 1755 og er usædvanlig for Christianshavn. Stanley var professor ved kunstakademiet og udførte billedhuggeropgaver for hoffet.

I 1800-tallet blev ejendommen overtaget af Daniel Fr. Løwener, der grundlagde et jernstøberi. Men stadig var der i huset en blanding af kunst og industri, for på første sal boede malerne Constantin Hansen og P. C. Skovgaard.

I 1917 blev bygningen indrettet som sognegård for Christians Kirke. I 1927 åbnede kirkens kordegn, Hans Christian Kofoed den sociale institution “Christians Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige” i bygningen. Det blev starten på Kofoeds Skole, der senere flyttede til Dronningensgade.

Overgaden Oven Vandet 6 (1) RES

Overgaden Oven Vandet 10 er Brøstes gård (billedet herunder), som blev opført i 1785 for den skotskfødte grosserer Thomas Potter (1746-1811). Her havde tidligere været både en grynmølle og en pibefabrik, men da Potter flyttede hertil fulgte også hans jernstøberi med.

Overgaden Oven Vandet 10 (1) RES

Da fabrikant Ulf Brøste (1904-1970) overtog ejendommen, oprettede han et lille lokalmuseum – Brøstes Samling.

Overgaden Oven Vandet 10 (2) RES

I Brøstes gård boede maleren Julius Exner i årene fra 1861 til 1873. Han blev især kendt for sine folkelivsskildringer fra Amager.

Bygningen i Overgaden Oven Vandet 48E er én af gadens yngste. Den er opført i 1891 efter tegninger af arkitekten Thorvald Bindesbøll (1846-1908) for stiftelsen Bombebøssen.

Efter krigårene i begyndelsen af 1800-tallet havde søfarten trange tider, og mange søfolk mistede deres indkomst. 

Peter Norden Sølling, der arbejdede med forhyring af sømænd, så problemet og i 1824 iværksatte han en indsamling af penge, der kunne kastes i en gammel bombe, der var opstillet foran skipperlaugets hus.

De indsamlede penge blev brugt til at bygge en stiftelse, hvor fattige sømænd kunne bo. Stiftelsen lå flere steder i København, indtil den i 1891 flyttede ind i den nyopførte ejendom på Christianshavn.

I den nordlige ende af Overgaden Oven Vandet ligger Søkvæsthuset, der tidligere var kongeligt opfostringshus.