Spring til indhold

Kraftværksvej

I 1960’erne blev der opfyldt et areal udenfor Margretheholm. Det skulle bruges til at opføre et affaldsforbrændingsanlæg. Det stod færdigt i 1970 og producerede endvidere fjernvarme.

Året efter åbnede et kraft-varmeværk, Amagerværket, der producerer elektricitet og fjernvarme. Fra værket føres fjernvarmerør gennem en tunnel under havnen og byen til Fredensgade på Nørrebro.

I 1972 blev forbindelsesvejen til værket fra Forlandet navngivet Kraftværksvej.

Nogle af de oprindelige dele af forbrændingsanlægget er i dag revet ned og fra 2017 erstattet af en ny bygning, Amager Bakke, der desuden kan bruges til skisport (billedet herunder).

Københavns Motorbådsklub flyttede også herud og anlagde en lille havn ved Kraftværksvej i slutningen af 1960’erne.