Sankt Gertruds Stræde

Gaden har eksisteret siden middelalderen, og har navn efter et herberg (eller hospital) og et kapel, der var viet til Sankt Gertrud. De nævnes i 1440’erne.

Kapellet lå på hjørnet af Kultorvet og Sankt Gertruds Stræde, men blev formentlig nedlagt i 1530’erne.

Gertrud var abbedisse i et fransk nonnekloster i 600-årene. Hun var kendt både som kirkebygger og for hendes godgørenhed overfor de syge, og derfor blev hun kåret som helgeninde. (Udsnit af altertavle på Nationalmuseet).