Ved Andebakken

Det er uvist, hvor Andebakken har ligget. Nord for Howitzvej har der tidligere været et højdedrag, som kan have haft navnet. Det kan også være navnet på øen i >Frederiksberg Have, som kaldtes for Andebakke Ø.

Navnet Andebakken går igen i Andebakkesti syd for Smallegade. Her ligger en dam, der måske er resterne af gadekæret i den forsvunde landsby Solbjerg (se nærmere under Solbjergvej).

Bebyggelsen Andebakkegården er opført i 1940 efter tegninger af arkitekten Ole Falkentorp.