Nørrebros Runddel

I vejkrydset mellem Nørrebrogade og Jagtvej blev der i midten af 1700-tallet anlagt en rund, åben plads – en såkaldt runddel.

Udsnit af kort fra 1806, hvor runddelen tydeligt ses. Assistens Kirkegård var allerede anlagt, men der var endnu ingen bebyggelse herude.

Det var nok allerede dengang et trafikknudepunkt, især fordi Ølunds Mølle lå her, hvor bønderne kunne komme fra alle retninger med korn, der skulle males. Møllen er formentlig opkaldt efter dens ejer.

Tegningen herunder viser møllen i 1884 efter den var taget ud af brug.

Resterne af møllen lå i mange år i baggården til ejendommen Runddelen, der ses på billederne herunder.

Ejendommen Runddelen er opført 1877-78 efter at Ølands Mølle var taget ud af brug.


I 2019 åbnede Nørrebros Runddel metrostation, hvis nedgang er placeret på en del af Assistens Kirkegård.