Spring til indhold

Nørrebros Runddel

I vejkrydset mellem Nørrebrogade og Jagtvej blev der i midten af 1700-tallet anlagt en rund, åben plads – en såkaldt runddel.

Måske har runddelen fungeret som samlingssted for jægerne, når de ad Jagtvej skulle til de kongelige jagtområder i Nordsjælland.

Udsnit af kort fra 1806, hvor runddelen tydeligt ses. Assistens Kirkegård var allerede anlagt, men der var endnu ingen bebyggelse herude.

Pladsen blev i 1800-tallet et trafikknudepunkt, især fordi Ølunds Mølle lå her, og bønderne kom fra alle retninger med korn, der skulle males. Møllen er formentlig opkaldt efter dens ejer, Christian Johansen Ølund.

Møllevingerne og hatten blev taget ned omkring 1870, men underbygningen blev stående. Tegningen herunder viser møllen i 1884 efter den var taget ud af brug.

Resterne af møllen lå i mange år i baggården til ejendommen Runddelen, der ses på billederne herunder.

Ejendommen Runddelen blev opført 1877-78, efter at Ølands Mølle var taget ud af brug.

På Nørrenros Runddel blev der i 1924 anlagt en rundkørsel for biltrafikken. Rundkørslen var én af Danmarks første.

I 2019 åbnede Nørrebros Runddel metrostation, hvis nedgang er placeret på en del af Assistens Kirkegård.