Bernstorffsgade

Gaden er opkaldt efter udenrigsminister A. P. Bernstorff (1735-1797).

Han var en af hovedmændene bag processen, der gav bønderne bedre vilkår i slutningen af 1700-tallet.

Bondefrigørelsen har fået sit mindesmærke i Frihedsstøtten, der står på Vesterbrogade.

Den gennemførtes sammen med politikeren Christian Ditlev Rewentlow og embedsmanden Christian Colbjørnsen, som har fået gaderne Rewentlovsgade og Colbjørnsensgade opkaldt efter sig i kvarteret.

A. P. Bernstorff ejede fra 1770’erne Bernstorff Slot.

Andreas Peter Bernstorff. Stik udført af J. F. Clemens i 1796 efter et portræt malet af Jens Juel.