Sankt Anna Rotunda Kirke

1609-pufendorfs-kort-efter-bruun
Nord for det centrale København lå i 1500-tallet et lille hospital og et kapel, viet til Sankt Anna. Ved stedet var en lille anløbsbro, og selv om institutionen flyttede efter få år, blev navnet bevaret i området. I dag minder Sankt Annæ Plads om stedet.

I 1640 begyndte opførelsen af en langt større kirke i Sankt Anna Kvarter, som bydelen Ny-København kaldtes dengang.

Kirken lå, hvor Københavns Universitets afdeling ved Øster Voldgade ligger i dag, mellem Sølvgade og Stokhusgade

Sankt Anna Rotunda var tænkt som en del af bydelen Nyboder og kirke for beboerne der. Den blev opført efter tegninger af arkitekten Hans Steenwinckel den yngre i italiensk renæssancestil. Den skulle bestå af en stor, central, 12-kantet bygning på hele 70 meter i diameter og med en krone forsynet med 12 gavle.

Efter Steenwinckels død blev arbejdet videreført af generalbygmester Leonard Blasisus,  men på grund af landets dårlige økonomi efter krigene mod Sverige i 1650’erne, blev projektet opgivet. Man havde dog nået at bygge murene op i en vis højde, men det hele blev brudt ned igen,  for at bruge stenene til forstærkning af befæstningen omkring København.