Spring til indhold

Jernbanestien

Da Frederiksberg Station blev anlagt i 1864, opstod Jernbanestien som adgangsvej fra den bebyggede del af Frederiksberg til stationen.

Udsnit af Monumental Plan over Kjøbenhavn med Forstæderne, 1883. (Det Kgl. Bibliotek).

På hjørnet af Howitzvej ligger Frederiksberg Arbejderhjems bygning fra 1888 (herunder).

Den blev opført af Dansk Arbejdersamfunds 4. kreds for at sikre billige boliger til arbejderklassen. Huset rummede dengang 44 lejligheder. Foreningen havde også boliger andre steder på Frederiksberg, f.eks. på Langelandsvej og Frederiksvej.