Ravnsborggade

Ravnsborg var i 1600-tallet navnet på en skanse, som kong Christian den 4. planlagde skulle ligge på det sted, hvor Ravnsborggade går i dag. Den blev dog aldrig bygget færdig.

I stedet blev der på skansens plads anlagt et gæstgiveri , som var Nørrebros første beværtning. Ved siden af blev der opført et landsted, Store Ravnsborg. Også her var der kro og senere også teater. Beværtningen blev også kaldt for “Den stærke mands have”, fordi en mand optrådte med at kunne løfte en hest med rytter – samtidig med at han drak et glas vin.

Længere ude ad Nørrebrogade lå ejendommen Lille Ravnsborg omkring Solitudevej.

Store Ravnsborg var i 1800-tallet ikke et egentligt landbrug, men ejet af Den Bestandige Borgerlige Forening. 

Ravnsborg er i dag helt forsvundet, men omtrent hvor den lå (Ravnsborggade 7), blev der i 1897 opført en ejendom med samme navn (billedet herunder).

Ravnsborgade og den lille sidegade Ravnsborg Tværgade blev anlagt omkring 1860 og kort efter skød der etageejendomme op, som der også gjorde på resten af Nørrebro i de år.

Bag Ravnsborggade 13 ligger en transformatorstation, der blev opført i 1921 af Københavns Kommune (billedet herover).

I Ravnsborggade startede Carl Schlepler i 1895 en smørforretning. Han udvidede med kafferisteri, ægpakkeri og andre virksomheder. Firmaet tog navnet Irma, og voksede med tiden til at blive en butikskæde.