Hestemøllestræde

Gaden er opkaldt efter den hestemølle, som Henning Skriver anlagde i 1523.

Der var dengang masser af private hestetrukne møller i byen, især på bryggerierne, hvor der skulle males meget korn til fremstilling af malt.

I 1682 var der 86 hestemøller i København, heraf alene 21 i Nørregade. Andre lå i forbindelse med bagerierne og nogle blev brugt til knusning af bark til fremstilling af garvesyre, som blev brugt af garverierne.

Gaden har også haft andre navne, f.eks. Kattesundet, som den ligger i forlængelse af, og Vandmøllestræde.

I gaden lå omkring 1490 klosteret Munkegården.