Valhøjvej

Allerede i begyndelsen af 1600-tallet lå der er hus her. Det var bolig for den embedsmands, der havde opsyn med skovområderne vest for København.

I 1811 blev det revet ned til fordel for et landsted, som brændevinsbrænder Spendrup opførte. Han døbte stedet Valhøj – måske fordi det lå ved foden af Valby Bakke.

Fra 1821 var ejeren af Valhøj den kongelige livlæge Joachim Dietirch Brandis (1762-1845). Han inviterede nogle af tidens kendte kunstmalere Lorenz Frølich, J. Th. Lundbye og Thorald Læssøe herud.

De dekorerede i 1839 Valhøjs spisestue med en række motiver fra danmarkshistorien, dyr, blomster m.m. og motiver fra der gamle Valby. Dekorationerne kom senere til museet på Frederiksborg Slot.

I 1895 blev Valhøj revet ned. Ejendommen havde sin grund langs østsiden af Valhøjsvej. Selve huset lå ud mod Gammel Jernbanevej.

Johan Thomas Lundbye: Fra Valhøjs have. 1847 Billedet tilhører Ribe Kunstmuseum.
Johan Thomas Lundbye: Fra Valhøjs have. 1847 Billedet tilhører Ribe Kunstmuseum.