Spring til indhold

H. C. Sneedorffs Allé

Hans Christian Scheedorff (1759-1824) var leder af søkadetakademiet.

Ved alléen ligger i dag Søofficerskolen (herunder).

Den er opført i slutningen af 1930’erne og tegnet af arkitekterne Jens Klok (1889-1974) og Holger Verner Sørensen (1913-1981).

Vejen blev navngivet i 1996.