Spring til indhold

Hyldegårds Tværvej

Vejen har ligesom Hyldegårdsvej navn efter Hyldegården.

Her lå fra slutningen af 1700-tallet landsteder Mineslyst, der var opkaldt efter ejerens hustru, der hed Thomine.

I 1907 blev stedet købt af justitsminister P. A. Alberti, som i forvejen ejede flere ejendomme i Ordrup.

I 1922 flyttede Københavns og Omegns Sygehjem hertil fra Rolighedsvej på Frederiksberg. Under navnet Ordruplund blev Mineslyst ombygget og udbygget efter tegninger af arkitekten Gotfred Tvede (1863-1947).