Spring til indhold

Skelmosevej

Vejens navn er konstrueret, så det dels fortæller om beliggenheden ved den gamle Valby Mose, dels at vejen går langs skellet til Frederiksberg Kommune.

Udsnit af Kort over Central København, 1929. Pios Turistkort (Original i Københavns Stadsarkiv).

Skelmosevej er anlagt i slutningen af 1920’erne.

Den var oprindeligt planlagt som en forbindelsesvej gennem det nordlige Valby, og skulle have været gennemført mod øst til Brøndkærvej.

Til venstre på billedet herover ligger værestedet Hellebro (se nærmere under Mosedalsvej).