Vældegårdsvej

Vældegården var en bondegård, der lå i udkanten af parken ved Bernstorff Slot.

Gårdens navn har måske noget at gøre med kildevæld.

Tidligere kaldtes vejen også for Brødrehøjsvej efter to oldtidshøje, der ligger omtrent hvor Vældegården lå. Højene hed nok oprindeligt Brødhøj, fordi den jord de ligger på, gav afgifter til Gentofte Kirke, som blev brugt til at købe brød til altergangen.

På Brødrehøj ligger forfatteren Carit Etlar (1816-1900) og hans hustru Olga Augusta Schultz (1853-1927) begravet. På gravstedet står en buste af Etlar, der er udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen.

Ejendommen Brødrehøj, der ligger overfor højen, var beboet af prinsesse Margrethe af Bourbon-Parma, som var datter af Prins Valdemar,