Højbro

Broen kaldtes måske oprindeligt for Blithebro. Den blev formentlig anlagt, for at kunne transportere byggematerialer m.m. til Slotsholmen.

Ved Højbro var færgeforbindelsen til Amager i den tidlige middelalder. Hvor Højbro Plads ligger i dag, gik tidligere Færgestræde, der førte ned til færgen.

Højbro bestod faktisk af to broer. Den yderste måtte alle gå over, men den inderste var kun for folk med ærinde til slottet.

Da Christian den 1. blev konge i 1448, forbød han skibe at fortøje direkte ved broen, fordi stolperne blev rykket løse.

I 1822 blev broen ombygget til en vindebro, og i 1870’erne kom den nuværende faste bro til.