Dag Hammarskiölds Allé

Dag Hammarskiöld

Alléen er opkaldt efter Dag Hammarskiöld (1905-1961), der var FN’s generalsekretær i 1950’erne. Han døde ved et flystyrt i Afrika i 1961 og derefter navngav man Østerbrogade på strækningen fra Oslo Plads til Lille Triangel efter ham.

Langs alléen blev der i 1787 plantet lindetræer. De stod på det sidste stykke af vejen før man nåede til Østerport. Sådan så de københavnske indfaldsveje allesammen ud før i tiden, men dette er i dag det eneste, bevarede eksempel.