Dag Hammarskiölds Allé

Alléen er opkaldt efter Dag Hammarskiöld (1905-1961), der var FN’s generalsekretær i 1950’erne.

Han døde ved et flystyrt i Afrika i 1961 og derefter navngav man Østerbrogade på strækningen fra Oslo Plads til Lille Triangel efter ham.

Dag Hammarskiöld

Langs alléen blev der i 1787 plantet lindetræer. De stod på det sidste stykke af vejen før man nåede til Østerport. Sådan så de københavnske indfaldsveje allesammen ud før i tiden, men dette er i dag det eneste, bevarede eksempel.

På Dag Hammarskiölds Allé 28 ligger en palæagtig bygning, tegnet af arkitekten Carl Brummer (1864-1953).  Den blev opført i 1917 som privatbolig for entreprenør Harald Simonsen. Han var én af dem, der nød godt af højkonjunkturen under 1. Verdenskrig. Palæet kaldes for “Lille Amalienborg” og rummede efter 2. Verdenskrig Østre Landsdelskommando, og senere har det været Dansk Røde Kors’ hovedsæde.