Spring til indhold

Bomhusvej

Vejen har navn efter et bomhus ved Lyngbyvej, hvor der indtil 1915 blev opkrævet en afgift for at passere.

Pengene blev brugt til vedligeholdelse af vejen.

Vejen fik sit navn i 1929.

Allerede i 1918 blev der opført en industribygning (herunder) for Julius Hansens Trikotagefabrik. Arkitekten var Jørgen V. Jepsen.

Julius Hansen startede i 1911 i Rantzausgade på Nørrebro, og producerede fortrinsvis damestrømper.

Fabrikken blev udvidet i 1930’erne for at få plads til væveri, farveri og emballageproduktion. Den blev præmieret i 1940 for indpasningen i villakvarteret.

En del af de tidligere fabriksbygningerne bruges i dag af en privatskole.

Fabrikant Julius Hansen var én af initiativtagerne til opførelsen af Lundehus Kirke. I de første år samledes menigheden i ét af Julius Hansens fabrikslokaler ved Gartnerivej.

Beboelsesejendommen i den vestlige del af Bomhusvej er opført i 1937 som stiftelsen “Det Gode Minde”, med Viggo Møller-Jensen (1907-2003) som arkitekt.