Amerikavej

DSC_0072 (2)RES

Indtil 1622 stod Københavns rettersted lidt udenfor Vesterport, og her endte en del forbrydere deres dage. Derefter blev galgen flyttet længere uden for byen, hvor den lå indtil 1779.

To af danmarkshistoriens prominente forbrydere, Johan Struensee og Enevold Brandt, blev anbragt her efter deres henrettelse i 1772. Deres lig lå i flere år på retterstedet til skræk og advarsel.

I 1814 opførtes en mølle på stedet. Den blev bygget af en amerikansk konsul, John Murray Forbes, og i tilknytning til møllen byggede han et landsted, som han gav navnet “Amerika”. Møllen blev derfor i folkemunde kaldt for amerikanermøllen eller Amerika Mølle, som senere blev dens officielle navn for møllen.

Forbindelsesvejen til møllen kaldtes for Amerikavej.

Møllen blev revet ned i 1882, men underdelen blev dog bevaret og indrettet som beboelse for mindrebemidlede under navnet Københavns Arbejdshjem eller Redningshjemmet Nain. Denne bygning findes ikke længere.