Spring til indhold

Grønnegårdsvej

Vejen har fået navn efter Grønnegården, der ligger mellem Landbohøjskolens to ældste hovedbygninger.

Tidligere hed de interne veje på Landbohøjskolens område Vej 1, Vej 2 osv.

I Grønnegården lå tidligere skolens ridebane. Banen blev senere flyttet om bag hovedbygningen ved Grønnegårdsvej. Her inspirerede den til navnet på de interne veje Ridebanevej og Stigbøjlen.