Spring til indhold

Rygårds Allé

Vejen har sit navn efter Rygård, der lå ved Bernstorffsvej.

Vejen blev navngivet omkring 1901.

Gården var én af de mange i Gentofte landsby, der flyttede ud på sine marker efter omfordelingen af landsbyjorden i 1770’erne.

Johan Hartvig Ernst Bernstorff og hans nevø, Andreas Peter Bernstorff, var blandt foregangsmændene i 1700-tallets landboreformer, og gik selv i spidsen ved at i 1760’erne omfordele Bernstorffs jord i Vangede, Ordrup og Gentofte og give bønderne ejendomsret til deres gårde. 

Det praktiske arbejde med udflytningen blev overladt til godsforvalter Torkel Baden, der som tak for sin indsats fik overdraget Rygård.

Rygård 1900. Efter akvarel af J. L. Ridter.
Rygård 1900. Efter akvarel af J. L. Ridter.

Gården lå mellem Tuborgvej og Hans Jensens Vej og var noget mere herskabelig, end bondegårde normalt var i 1700-tallet. Rygård var en slags forsøgsgård for nye landbrugsmetoder, og f.eks. blev en ny type plov afprøvet på dens marker.

Men gården var også et fristed for digteren Johannes Ewald (1743-1781), som “lå på landet” på Rygård. I den tilhørende park blev en høj opkaldt efter digteren.

Efter Badens tid på Rygård, blev den overtaget af københavnske købmænd og borgere. I 1916 blev den jord udstykket, mens hovedbygningen blev købt af den katolske kirke og anvendt til skoleformål (se nærmere i artiklen om Bernstorffsvej).

Ved Rygårds Allé 73-75 ligger Dansk Tennis Clubs tennishal. Den er bygget i 1921 på initiativ af tennisstjernen Leif Sadi Rovsing, som havde vundet flere internationale mesterskaber. Som homoseksuel blev han ekskluderet af Dansk Boldspil Union, så han oprettede sin egen klub og lod hallen bygge.

I en sydligste del af Rygårds Allé ligger Studiebyen, der blev opført i 1920’erne som en demonstration af datidens arkitekters formåen.

På Rygårds Allé 131 ligger en fabriksbygning (herover), der i begyndelsen af 1950’erne blev opført for A/S Chokolademøllen. Arkitekten var Lau Laursen. I midten af 1960’erne flyttede chokoladefirmaet Sv. Michelsen hertil fra den forretning på Nordre Frihavnsgade, hvor produktionen var startet i 1933.

I dag fremstilles der ikke længere chokolade i bygningen, som anvendes af en privatskole.

På Rygårds Allé 137 ligger børnehaven Lillegården, der var for børn af ansatte på trikotagefabrikken på Bomhusvej. Den er fra 1935, og én af de første børnehaver oprettet alene for børn af ansatte på en fabrik.

Bygningen blev opført i slutningen af 1800-tallet af Redningshjemmet Enkrateia, der var et hjem for alkoholikere. Det blev drevet af organisationen Blå Kors.