Spring til indhold

Rygårds Allé

Vejen har sit navn efter Rygård, der lå ved Bernstorffsvej.

Vejen blev navngivet omkring 1901.

Gården var én af de mange i Gentofte landsby, der flyttede ud på sine marker efter omfordelingen af landsbyjorden i 1770’erne.

Johan Hartvig Ernst Bernstorff og hans nevø, Andreas Peter Bernstorff, var blandt foregangsmændene i 1700-tallets landboreformer, og gik selv i spidsen ved at i 1760’erne omfordele Bernstorffs jord i Vangede, Ordrup og Gentofte og give bønderne ejendomret til deres gårde. 

Det praktiske arbejde med udflytningen blev overladt til godsforvalter Torkel Baden, der som tak for sin indsats fik overdraget Rygård.

Rygård 1900. Efter akvarel af J. L. Ridter.
Rygård 1900. Efter akvarel af J. L. Ridter.

Gården lå mellem Tuborgvej og Hans Jensens Vej og var noget mere herskabelig, end bondegårde normalt var i 1700-tallet. Rygård var en slags forsøgsgård for nye landbrugsmetoder, og f.eks. blev en ny type plov afprøvet på dens marker.

Men gården var også et fristed for digteren Johannes Ewald (1743-1781), som “lå på landet” på Rygård. I den tilhørende park blev en høj opkaldt efter digteren.

Efter Badens tid på Rygård, blev den overtaget af københavnske købmænd og borgere. I 1916 blev den jord udstykket, mens hovedbygningen blev købt af den katolske .

Gårdens hovedbygning på Bernstorffsvej 54 blev i 1930’erne ombygget til en privat skole for assumptionssøstrene under navnet Sankt MIchaels Stiftelse.

På grunden blev der desuden i 1948 bygget en fransksproget mellem- og realskole, og i tilknytning til skolerne ligger Sankt Therese Kirke.

I dag bruges bygningen af Rygård International School.

I en sydligste del af Rygårds Allé ligger Studiebyen, der blev opført i 1920’erne som en demonstration af datidens arkitekters formåen.