Botanisk Have

Botanisk Have - 1880erne RES
På initiativ af kong Christian den 4. blev der i 1600 oprettet en urtehave, hvor man kunne dyrke medicinske planter.

Haven lå i Fiolstræde ved siden af Københavns Universitet, så den også kunne bruges til medicinske studier.

Efter Københavns brand i 1728 blev der behov for arealerne inde i byen til bl.a. gadeanlæg og i 1760’erne flyttede haven udenfor byen. Den blev anlagt i den nordlige ende af Amaliegade, men efter kun otte år købte kongen arealet tilbage, for at kunne realisere planen om Frederiksstaden.

Haven blev flyttet til et område ved Nyhavn, hvor den kom til at ligge bagved Charlottenborg. Her var meget bedre plads, og haven kom til at rumme hele 9000 forskellige plantearter.

Men med tiden kom der mere og mere nybyggeri på Gammelholm og den tiltagende forurening var til skade for planterne.

Botanisk Have - plan - ca 1874 RES
I 1871 begyndte man derfor anlægget at en ny have uden for de gamle volde, som nu ikke længere hindrede byudviklingen. Man udnyttede en del af den gamle voldgrav til den sø, som stadig ligger i haven.

Den nuværende Botaniske Have åbnede i 1874 og blev bekostet af brygger J. C. Jacobsen, der foreslog opførelsen af de store væksthuse.

Havens arkitekt var Henry August Flindt og væksthusene blev tegnet af stadsbygmester Peter Christian Bønnicke.

Botanisk Have - væksthus - ca 1874 RES

Læs mere om havens historie på Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside.

I haven ligger flere bygninger med tilknytning til naturvidenskabelige studier, f.eks. ObservatorietBotanisk LaboratoriumBotanisk Museum og Geologisk Museum.