Spring til indhold

Godthåbsvej

Godthåb var en landejendom, der lå hvor Godthåbsvej krydser >Nordre Fasanvej. Den stammer i hvert fald fra omkring 1770 og blev tegnet af bygmesteren Johan Christian Conradi.

Ejendommen kaldtes også Store Godthåb, vor at skelne den fra Lille Godthåb, der lå ved >Fuglebakkevej.

Store Godthåb. Foto af Ernst Nyrop Larsen 1908 (Københavns Museum)
Store Godthåb. Foto af Ernst Nyrop Larsen 1908 (Københavns Museum)

Godthåbsvej var tilbage i tiden forbindelsen mellem Københavns Ladegård og Islev Mark.

Ved Godthåbsvej opførte Det Classenske Fideicommis i årene 1866-1880 en by af arbejderboliger. Her havde tidligere ligget landstedet Sindshvile.

Planen til De Classenske boliger blev udformet af Vilhelm Tvede (1826-1891). Her blev plads til mere end 1600 beboere.

Fideicommiset havde bl.a. sine indtægter fra produktionen af krudt i Frederiksværk.

De Classenske boliger (Fra Illustreret Tidende 1866-67).
De Classenske boliger (Fra Illustreret Tidende 1866-67).

Bebyggelsen havde fællesfaciliteter, som f.eks. en kirke, en børnehave og en skole. Beboerne havde deres egen sygekasse. I hovedbygningen var der en dampmaskine, der leverede damp til vaskeri og badeanstalt.

Efter år 1900 var De Classenske Boliger nedslidte, og i 1911 begyndte man på nedrivning. Enkelte af længerne eksisterede stadig i 1950’erne.

Skolen på Godthåbsvej. Foto af Fangel, ca. 1881 (Frederiksberg Stadsarkiv).

På Godthåbsvej 15 ligger bygninger, der blev opført fra 1880 og frem til Skolen på Godthåbsvej (herover). Skolen blev tegnet af Christian Laurits Thuren (1846-1926).

Skolen blev nedlagt i 1982.

På hjørnet af Tesdorphsvej ligger Frederiksberg Kommunes plejehjem Østervang, der blev opført omkring 1923.

Mellem Godthåbsvej og >Mathilde Fibigers Vej ligger bebyggelsen Ved Fuglebakken, der blev opført i begyndelsen af 1950’erne. Den består dels af seksetages ejendomme mod Godthåbsvej, dels af en rækkehusbebyggelse ved Mathilde Fibigers Vej. Ved Fuglebakken blev tegnet af arkitekterne Sigurd Tanggaard og Jens Busk.

Tæt på grænsen til Vanløse, hvor Godthåbsvej krydser Grøndalsåen (ved den nuværende Grøndal Station), lå gården Grøndal.

Da gården blev revet ned omkring 1930, blev der på dens grund mellem Grøndalsvej og C. F. Richs Vej opført en etagebebyggelse, der fik navnet Grøndalsgården.

På Godthåbsvejs nordside blev der ned mod Grøndalsåen i 1870’erne opført et vandværk for Frederiksberg Vandforsyning (herover).

Vandet blev hentet fra en boring ved Grøndalsåen. Værket blev nedlagt i 1920’erne.

Beskrivelsen af vejens forløb i Vanløse fortsætter her.