Spring til indhold

Roskildevej (Vigerslev)

Et lille stykke af Roskildevej vest for dens forløb gennem Frederiksberg, ligger i Vigerslevbydelen i Københavns Kommune.

Grænsen mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner går lige øst for broen, hvor Roskildevej passerer den tidligere godsringbane. Her blev i 2005 anlagt en station (herunder) for S-togslinien mellem >Ny Ellebjerg Station og Hellerup Station.

Stationen fik navnet Ålholm efter Ålholmvej og Ålholm Plads i nærheden.

Ved krydset, hvor Roskildevej møder Valby Langgade ligger bebyggelsen Damhjørnet, der blev opført i 1933 med Ivar Bentsen som arkitekt. Damhjørnet har navn efter Damhussøen, og rummer omkring 80 lejligheder, hvor de fleste er to-værelsers. Komplekset blev opført af et privat selskab.

Vejens forløb frem til kommunegrænsen mod Rødovre går over en dæmning, der blev anlagt i 1600-tallet for at stemme vandet i Harrestrup Å op, og dermed opstod Damhussøen. Dæmningen kaldtes Langvaddam.