Østre Gasværk

I 1878 blev der bygget et Gasværk mellem Østerbrogade og kysten på det nordlige Østerbro.

København havde i forvejen Vestre Gasværk ved Gasværksvej på Vesterbro, men i takt med byens udvikling, var der brug for endnu et værk til at dække gasforbruget.

Værkets store gasbeholder blev tegnet af arkitekten Martin Nyrop. Den bruges i dag som teater og er den eneste bevarede bygning på gasværket.

Til gasværket hørte arbejderboliger ved Østerbrogade. De var opført af Lægeforeningen, og hed derfor Ny Lægeforeningens boliger. Foreningen havde i forvejen boligerne i Brumleby på Østerbro. Boligerne blev revet ned i slutningen af 1950’erne.

Østre Gasværk blev nedlagt i 1969.