Spring til indhold

Leifsgade

Gaden er som en række andre på Islands Brygge opkaldt efter personer fra Island. Leif den Lykkelige (ca. 970 – ca. 1020) var efter traditionen den, der opdagede Amerika.


Ved Leifsgade ligger karréen Gullfosshus, der er nærmere omtalt under Gullfossgade.

På hjørnet af Halfdansgade ligger et nyere boligbyggeri, der er opført i 1994 som ældreboliger. Her lå tidligere C. W. Obels tobaksfabrik, hvis kontorbygning var fredet. Bygningen blev revet ned ved en fejl, og i stedet blev bygningen på Leisgade 24 genopført i samme stil.