Spring til indhold

Amagertorv

Amagertorv (efter Bruun) RESTorvet var det sted i byen, hvor fiskere og bønder fra især Amager solgte deres produkter. Dengang sejlede amagerbønderne over til torvet, og er sikkert gået i land ved færgestedet ved Højbro.

Tidligere hed torvet nok Østertorv, for at man kunne skelne det fra Gammeltorv. Navnet Amagertorv kendes fra 1472.

Torvet nævnes som byens fisketorv i 1449. Før da, foregik fiskehandlen i Tyskemannegaden – den nuværende Vimmelskaftet.

Torvehandelen fandt sted helt op til Helligåndskirken, og ved torvet lå nogle af Københavns store købmandsgårde. Da Højbro Plads anlagdes efter den store bybrand i 1795, indgik den også i torvehandlens område.

I 1500- og 1600-tallet var Amagertorv desuden rammen om en række ridderturneringer og festdage.

amagertorv-efter-thurah-efter-brunn-res

I en forordning om torvehandel fra 1684 hedder det: ”På Amagertorv skal forhandles alle slags frugter og havevækst som af urtegårdsmænd og amagere indføres. Så skal der også sidde udhøkere af smør, flæsk, ost, ærter, gryn, høns, ænder, duer, gæs æg…”

Salget skulle efter reglerne finde sted på de officielle torvedage, onsdag og lørdag, men noget tyder dog på, at bønderne ikke kunne nøjes med det. I 1625 klager en præst over, at “amagerne sidder med deres kål, rødder og løg, og driver handel om søndagen så godt som alle andre dage.”

Og når de ikke handlede, skrev præsten, kørte de med deres vogne københavnerne i skoven, hvor de forlystede sig, i stedet for at gå i kirke. På selve torvet mødtes karle og vognmænd med byens unge piger, der kom for at hente vand ved posten.

Midt på Amagertorv lå byens fornemste hotel og spisested, Store Lækkerbidsken, der ses til venstre for Sankt Nikolaj Kirkes tårn på billedet herover. Huset var opført af statholder i København og senere rigshofmester, Christoffer Valkendorff. Det eksisterer ikke mere.

amagertorv-6-tegning-trap3-res

Den markante bygning på Amagertorv 6 (billedet herover) er ét af bedste, bevarede eksempler på de københavnske borgerhuse, som de kunne se ud i 1600-tallet. Huset blev ikke ramt af de store ildebrande i 1700-årene. Det er opført i 1616 for borgmester Mathias Hansen i nederlandsk stil.

amagertorv-6-5-res
I dag rummer bygningen bl.a. Royal Copenhagens forretning.
I dag har Royal Copenhagens forretning i det gamle 1600-talshus på Amagertorv.

Storkespringvandet midt på Amagertorv, blev opsat af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i 1894. Dengang var mange ikke begejstrede for den. Figuren er udført af billedhuggeren Wilhelm Bissen og maleren Edvard Petersen.

Byens bude, der havde samlingssted på torvet, lavede en del ballade rundt om springvandet, så det måtte spærres inde bag et hegn.

På torvet står Storkespringvandet fra 1894. Det er skænket af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, og måske er navnet misvisende, fordi fuglene slet ikke er storke, men hejrer.
På torvet står Storkespringvandet hvis navn måske er misvisende, fordi nogle mener at fuglene slet ikke er storke, men hejrer.

Amagertorv blev også stedet, hvor ét af byens første offentlige pissoirer blev opstillet. Det ses nederst til venstre på billedet herunder fra Illustreret Tidende 1867-68. I 1901 fik torvet sit underjordiske aftrædelsesrum, som det første sted i København.