Spring til indhold

Forchhammersvej

Vejen er opkaldt efter geologen og kemikeren Johan Georg Forchhammer (1794-1865). Som en af de første skrev han om Danmarks geologi.

Forchhammer var elev af en anden naturvidenskabsmand, Hans Christian Ørsted, som H. C. Ørstedsvej er opkaldt efter, og som Forchhammersvej støder op til.

Johan Georg Forchhammer

Ved Forchammersvej ligger Sankt Markus Plads. Ud til pladsen ligger to næsten symmetriske boligkaréer. Den vestlige (Forchammersvej 14-16) er tegnet af arkitekten Andres Clemmensen (1852-1928) omkring 1905.

Herunder ses bygningen på hjørnet af Forchhammersvej (foto fra tidsskriftet Architekten 1903), hvor der bl.a. var Hotel Forchhammer.

Ejendommen mod øst (Forchammersvej 4-8) var opført af skolemanden Otto Fick.

Fick indrettede huset som kollektivbolig, der havde et centralt køkken i kælderen, hvorfra beboerne kunne få mad.

Ejendommen havde sågar også et centralt støvsugningsanlæg. Tanken slog dog ikke an, og i 1910 gik Fick fallit så kommunen måtte overtage bygningen.

Der er opsat en mindeplade for Otto Fick på huset.

På hjørnet af Steenstrups Allé ligger en grå bygning, der formentlig er opført i 1912. Skolen blev grundlagt på Vesterbrogade 1890 som De forenede Kirkeskolers betalingsskole for drenge.

Skolen gymnastikhus ligger ud mod Sankt Markus Allé.