Forchhammersvej

Vejen er opkaldt efter geologen og kemikeren Johan Georg Forchhammer (1794-1865). Som en af de første skrev han om Danmarks geologi.

Forchhammer var elev af en anden naturvidenskabsmand, Hans Christian Ørsted, som H. C. Ørstedsvej er opkaldt efter, og som Forchhammersvej støder op til.

Johan Georg Forchhammer

Ved Forchammersvej ligger Sankt Markus Plads.