Spring til indhold

Absalonsgade

Flere gader på Vesterbro har navne efter fremtrædende personer i Danmarks middelalder.

Absalon (1128-1201) var biskop og nævnes ofte som Københavns grundlægger. Byen eksisterede dog i forvejen, da Absalon kom hertil, men han byggede Københavns Slot.

Absalon gengivet på hans ligsten i Sorø Klosterkirke.
Absalon gengivet på hans ligsten i Sorø Klosterkirke.

Absalongade hører til de ældste på denne del af Vesterbro. Den er navngivet i 1859, men tidligere gik der en vej her, der hed Banemøllestræde. Denne vej førte til en mølle, der var anlagt i midten af 1700-tallet i tilknytning til en reberbane, altså et anlæg til fremstilling af reb.

Absalonsgade 3 er opført i 1880 for Marie Kruses Skole. Huset (herover) er tegnet af arkitekten J. E. Gnudtzmann (1837-1922).

I slutningen af 1880’erne blev skolen overtaget af Københavns Kommune og videreført under navnet Absalonsgades Skole. I 1919 blev den indrettet til andre formål, bl.a. et folkekøkken.

Ved siden af, i Absalonsgade 5, ligger den tidligere Vesterbro Romerske Badeanstalt (herover).

Bygningen er tegnet af arkitekten Carl Lendorf (1839-1919). Her ligger i dag biografen Vester Vov-Vov, opkaldt efter en film med det danske komikerpar Fyrtårnet & Bivognen.

Ved Absalonsgade ligger Vesterbro Ungdomsgård, der blev indviet i 1958 som fritids- og ungdomsklub.

Bag Absalonsgade 30 ligger et baghus (i nr. 28), der er tegnet af arkitekten Aage Langeland-Mathiesen (1868-1933) i 1902. På grund af dets særegne arkitektur er det erklæret bevaringsværdigt, og har derfor fået lov at blive, selv om de fleste baghuse på Vesterbro er saneret.

Mellem Istedgade og Sønder Boulevard ligger Absalonhus (herunder), der er et kombineret plejehjem og børneinstitution. Huset blev opført i 2000 og udvidet omkring 2012.

Absalonhus har en opdeling af facaden, der er inspireret af gadens oprindelige bebyggelse.