Højbro Plads

Indtil den store brand i København i 1795 førte to små gader, Store Færgestræde og Højbrostræde, fra Amagertorv ned til stranden ved Højbro.

Færgestrædet fik sit navn, fordi der for enden sejlede en færge til Amager. Lidt mod øst lå Lille Færgestræde, der nu er forsvundet.

Højbro Plads 19 (Marsvins gård) (efter Bruun) RES
Mellem Store og Lille Færgestræde lå en prægtig gård, der tilhørte Christian den 4.’s svigermor, Ellen Marsvin. Gården mindede om et slot og kaldtes også for ”Stenbocks Gård”, fordi en svensk general, Magnus Stenbock, sad fanget her i 1713-1714.

Her boede Ellen Marsvins barnebarn Corfitz Ulfeldt, indtil han måtte forlade landet i 1651. Et par år efter blev inventaret registreret. Her fremgår det bl.a. at der stuen var ”med gyldent læder omdraget” og at der i soveværelset var en forgyldt seng.

Gården og de øvrige huse mellem stræderne gik til ved den store brand i København i 1795 og blev ikke genopført. Pladsen fik nu et lidt finere præg, og præsentable borgerhuse skød op omkring den. På stedet, hvor Stenbocks Gård lå, ligger nu ejendommen på hjørnet af Højbro Plads og Fortunstræde.

I stedet for den tætte bebyggelse langs de gamle stræder, opstod nu en bred, åben plads, som i tilfælde af en ny ildebrand, kunne fungere som brandbælte.

Her var der torvehandel, ligesom på Amagertorv. På billedet herover fra 1870’erne, ses de mange handlende (foto i Københavns Museum).

 På Højbro Plads står en rytterstatue af biskop Absalon, udført af Wilhelm Bissen. Opstillet 1902. Monumentet er skænket af bankdirektør Axel Heide.

På Højbro Plads står en rytterstatue af biskop Absalon, udført af Wilhelm Bissen. Opstillet 1902. Monumentet er skænket af bankdirektør Axel Heide. Soklen er tegnet af Martin Nyrop og bærer en indskrift, der bl.a. lyder “Han var modig, snild og fremsynet”.