Spring til indhold

Takkelloftvej

Vejens navn henviser til et “loft”, altså et magasin, til opbevaring af takkellage, som er skibenes dvs. master, ræer og tovværk.

Ordet findes på Holmen også i Takkeladsvej.

Langs vejen ligger 140 meter lange bygninger, tegnet af arkitekten Phillip de Lange (1700-1766) i 1750’erne. De blev dels anvendt til takkellage, dels som hovedmagasin.

I forbindelse med den endelige udflytning fra Gammelholm i 1860’erne, blev bygningerne forhøjet med en etage.

I dag er magasinerne indrettet til ejerlejligheder.

På hver side af magasinbygningerne blev bygget to masteskure. Her blev skibsmasterne opbevaret, indtil de kunne monteres på skibene.

Kun det sydlige masteskur er bevaret sammen med det tilhørende mærshus, hvor der kunne opbevares de træplanker, som søfolkene stod på, når de skulle op i rigningen og sætte sejlene.

Masteskuret blev tegnet af havnemester Søren Halkiær, og opført i 1828.