Spring til indhold

Classens Have

justinenborg-1803-efter-bruun


I 1750’erne opførtes en større ejendom, Frederikslund, i området mellem Østerbrogade og Øresundskysten.

Denne gård tilhørte generalmajor Johan Frederik Classen, som også har givet navn til Classensgade. Classen drev en våbenfabrik i Frederiksværk og var involveret i jernudvinding i Norge.

I nærheden af Frederikslund, ude ved Øresundskysten, anlagde han en fabrik, som producerede ovne. Classens bror, P. H. Classen, boede på en naboejendom.

Til Classen-familiens ejendom hørte en anseelig park, hvor der i sig selv lå flere andre huse, bl.a. lystejendommen Justinenborg (billedet øverst).

Huset var bygget i en blanding af forskellige stilarter og illustrerede såvel en gotisk borg som en maurisk pavillon. På bagsiden mindede det om et kloster.

Gården fungerede også som en slags landbrugsskole under navnet Musaison.

I parken var desuden nogle damme, hvor man holdt fisk (på kortet herover længst til højre). De har givet navn til Fiskedamsgade. På en lille ø i én af dammene lå villaen Aggersborg, hvis navn er bevaret i Aggersborgsgade. 

Langs kysten var en spadseresti, som var lukket for færdsel med vogne. Stien blev i begyndelsen af 1900-tallet til Strandboulevarden. Samtidig forsvandt det meste af parken.

I Classens Have står et monument til minde om J.F.Classen. Det er udført af Gotfred Tvede efter en original af Johs. Wiedewelt.
I Classens Have står et monument til minde om J.F.Classen. Det er udført af Gotfred Tvede efter en original af Johs. Wiedewelt.

Ved Classens Have foregik et udfald mod de engelske tropper, der belejrede København i 1807. Her medvirkede Livjægerkorpset, og hændelsen er beskrevet under Livjægergade.

I forbindelse med kampen omkring Classens Have, blev al bevoksning fjernet, så fjenden ikke kunne skjule sig.

I Classens Have står et monument (herunder) til minde om Livjægernes bedrift. Det er udført af billedhuggeren Kai Waischer i 1951.

dsc_0423-res

Det nuværende parkanlæg Classens Have har ikke noget at gøre med den oprindelige have med samme navn.

Nutidens Classens Have er anlagt omkring 1920. Det omgives af bebyggelsen Ved Classens Have, tegnet af Povl Baumann sammen med Peter Nielsen og Ole Falkentorp efter projekt af Hans Koch og Carl Petersen omkring 1924.

Den er et tidligt eksempel på en åben karrébebyggelse, som i 1920’erne begyndte at afløse de helt lukkede gårdrum. Ved Classens Have rummer lidt under 200 lejligheder.

dsc_0428-res

Forud for anlægget af bebyggelsen, fandt man en kirkegård, hvor 23.000 ofre for pestepidemien omkring 1710, var begravet.