Trinitatis Kirke

trinitatis-kirke-1749-kb-res
Kirken blev påbegyndt i 1630’erne på en grund  som var købt til formålet i 1622. Kong Christian den 4. var på denne tid i færd med at udbygge Københavns Universitets bygninger, og ville også opføre en kirke for de ansatte og studenterne overfor Regensen.

Grundstenen blev lagt i 1637, men kirken var først færdig i 1652. Tårnet var dog færdigbygget i 1642.
Kirken blev viet til den hellige treenighed (trinitatis på latin): Faderen, Sønnen og Hellighånden.

Kirken er især kendt for sit markante tårn, Rundetårn. På grund af tårnets særlige funktion som astronomisk observatorium, kunne det ikke fungere som klokketårn. I stedet fik kirken et spir, hvor klokkerne sad. Spiret styrtede sammen og ned i kirken under branden i 1728, men blev erstattet at tre andre spir.

På kirkens loft blev der plads til Universitetsbiblioteket og i tårnet blev der indrettet et astronomisk observatorium. Biblioteket rummede desuden den kongelige bogsamling.

I 1861 blev både bibliotek og observatorium flyttet til Østervold omkring Rosenborg Slot.

Efter byggeriet i Ny København, som ikke fra starten fik nogen sognekirke, blev Trinitatis kirke almindelig kirke for menigheden i dette område.

På sydsiden af kirken ligger Trinitatis Kirkeplads, hvor der tidligere var kirkegård. På tegningen øverst på siden, ses pladsen tegnet af L. Both i 1749.

I kirken ligger arkitekten Lauritz de Thurah begravet.

I kirken ligger arkitekten Lauritz de Thurah begravet.

 

trinitatis-kirke-praestebolig-landemaerket-4-res

Bag ved kirken ligger præsteboligen fra 1928.