Spring til indhold

Helgoland

I den nordlige ende af Amager Strandpark ligger badeanstalten Helgoland. Den har sit navn efter en ø ud for den nordtyske kyst, der var et kendt badested.

Helgoland lå oprindeligt i Svanemøllebugten ved det ydre Østerbro. Her var den etableret i 1885 på nogle flydende pontoner og blev senere en fast badeanstalt, der var bygget på pæle i vandet.

Amager Helgolands forgænger i Svanemøllebugten på et kort fra 1897.

I 1914 flyttede Helgoland nogle hundrede meter mod syd. Den nye placering blev valgt, så badeanstalten ikke tog udsynet fra de villaer, der var opført langs kysten, hvor den nye strandpromenade gik.

På det tidspunkt var Helgoland Nordens største badeanlæg.

Omkring 1910-1913 blev der opført endnu et Helgoland for enden af Øresundsvej ved Amagers østkyst, hvor der i forvejen lå flere badeanstalter, f.eks. Sundby Strømbad. Initiativtageren var grosserer A. W. Colding.

Annonce fra én af de andre badeanstalter på det østlige Amager. Fra Amager Vejviser 1918.

I begyndelsen af 1930’erne måtte man flytte Helgoland fra Østerbro, fordi en kloakledning i nærheden forurenede badevandet..

Fra 1936 blev Amager Helgoland drevet af Gymnastik- og svømmeforeningen “Hermes”. I 1936 overtog Københavns Kommune Helgoland.  De øvrige københavnske badeanstalter blev nedlagt, fordi de lå i havneområdet, hvor vandet var sundhedsskadeligt. Amager Helgoland blev dermed den eneste offentlige badeanstalt, der var tilbage i København

Amager Helgoland måtte flytte endnu engang i 2004 i forbindelse med anlægget af den nye strandpark. Den nye Helgoland blev indviet i 2008 og kom at ligge længere ude end det gamle, men beholdt sin grønne farve.

Længere sydpå ved Amagers østkyst anlagde Tårnby Kommune i 1955 Kastrup Søbad. 

Lidt nord for Amager Helgoland er ligger badehuset Lille Helgoland, der blev brugt mens det nuværende Helgoland blev bygget.