Søndermarken

I forbindelse med udbygningen af Frederiksberg Slot i 1730’erne, blev Frederiksberg Have også udbygget med et areal mod syd.

Den nye have fik navnet Søndermarken, og var begyndelsen anlagt i den samme, strengt symmetriske stil som haven nord for slottet.

Kort over Frederiksberghauge og Søndermarken. Litografi af Carl Frederik Henckel 1814 (Det Kgl. Bibliotek).
Kort over Frederiksberghauge og Søndermarken. Litografi af Carl Frederik Henckel 1814 (Det Kgl. Bibliotek).

I 1780’erne bliver Søndermarken omlagt, så den får et mere naturpræget udseende. En tilsvarende forandring underkastes Frederiksberg Have et par årtier senere.

Der etableres lysninger og snoede stier, for at give indtryk af “vild” natur, som er tidens mode i fornemme haveanlæg, og der anlægges et bjerglandskab. Man bevarer dog de store, snorlige lindealléer, der stadig delvist eksisterer.

Som en udløber af tidens begejstring for bjergegne og deres ensomhed, opføres en hytte i norsk stil (herover).

I Søndermarken bygges også et kinesisk lysthus, en eremithytte og en grotte, ligesom også Frederiksberg Have senere får.

Mens Frederiksberg Have fra starten var åben for offentligheden, blev Søndermarken først åbnet for publikum i 1852.

Reservoiret i Søndermarken - tegning af Emil Lippert (Illustreret Tidende 1864-64)
Reservoiret i Søndermarken – tegning af Emil Lippert (Illustreret Tidende 1864-64).

I slutningen af 1850’erne anlagde Københavns Kommune et stort reservoir for drikkevand i den højest beliggende del af Søndermarken ud mod Roskildevej. Det var fra starten forsynet med et vandtårn, der dog er nedrevet.

Vandreservoiret var til at begynde med ikke overdækket, men kun indhegnet med et gitter. I 1889 blev bassinerne dækket til, så vandet var i en underjordisk beholder. De såkaldte cisterner var helt frem til 1981 en del af storbyens vandforsyning.

I dag bruges Cisternene til skiftende kunstudstillinger. Nedgangen til de underjordiske rum er en pyramideformet portal, udført af billedhuggeren Max Seidenfaden.

Ved starten af Norske Allé står en statue af Adam Oehlenschläger, udført af billedhuggeren Julius Schultz (1851-1924). Den blev opstillet i 1897. Statuen stod tidligere ved Allégade ud for Frederiksberg Rådhus.

Ved indgangen fra Søndermarkens nordøstlige hjørne ved Pile Allé, står resterne af den jernlåge, som indtil 1862 var opstillet ved indkørslen til Frederiksberg Allé fra Vesterbro.

I Søndermarkens nordvestlige del ligger en mindehøj for dansk-amerikanere. Den blev udformet i 1925 som et overdækket, kuppelformet rum, der i sit indre har relieffer og en skulptur der forestiller “Mor Danmark”. Begge dele er udført af billedhuggeren Anders Bundgaard (1864-1937).

Højen er kun åbent for offentligheden én dag om året, nemlig på den amerikanske uafhængighedsdag den 4. juli.