Flinterenden

Flinterenden er farvandet i Øresund mellem øen Saltholm og Sverige. På Amagerbro har også Hollænderdybet og Kongedybet navn efter sejlløb udenfor Amagers øskyst.

Vejen er navngivet i begyndelsen af 1920’erne, hvor karéen på Flinterenden, Markmandsgade og Ved Kløvermarken blev opført.