Østergade

Østergade har sit navn, fordi den førte gennem den østlige del af byen og endte ved Østerport, der lå hvor gaden munder ud i Kongens Nytorv.

Gaden var en forlængelse af torvegaden, der blev dannet af Vimmelskaftet og Amagertorv og som under ét blev kaldt for Tyskemandsgaden, fordi det især var tyske købmænd, der handlede her.

I denne del af byen var der især var boliger til adel og borgerskab, og i Østergade lå mange af byens fine forretninger.

I 1830’erne hed det, at “Gaden er nu delvist en Boutiksgade, hvori man tæller omtrent 150 Boutikker, deels een til Spadsering brugt Gade.”

Fra Illustreret Tidende c.a 1885.

På hjørnet af Købmagergade lå Ranchs fornemme urforretning, der naturligvis havde et stort ur i vinduet. Det centrale hjørne blev af mange brugt som mødested, og derfor opstod udtrykket, at man mødes “under uret”.

Hvor varehuset Illums ligger i dag, lå indtil 1913 Efterslægtsselskabets Skole, i et hus, der stammede helt tilbage fra 1640. Det havde overlevet de to store bybrande i 1700-tallet, og derfor vakte det foragelse, da huset blev nedrevet. Protesterne var medvirkende til, at der nogle år senere blev gennemført en bygningsfredningslov.