Østergade

Østergade ved Kongens Nytorv - tegning ca. 1840.

Østergade har sit navn, fordi den førte gennem den østlige del af byen og endte ved Østerport, der lå hvor gaden munder ud i Kongens Nytorv.

I denne del af byen var der især var boliger til adel og borgerskab, og i Østergade lå mange af byens fine forretninger.

Fra Illustreret Tidende c.a 1885.

I 1830’erne hed det, at “Gaden er nu delvist en Boutiksgade, hvori man tæller omtrent 150 Boutikker, deels een til Spadsering brugt Gade.”

På hjørnet af Købmagergade lå Ranchs fornemme urforretning, der naturligvis havde et stort ur i vinduet. Det centrale hjørne blev af mange brugt som mødested, og derfor opstod udtrykket, at man mødes “under uret”.

Østergade 54 (Efterslægtsselskabets Skole)(Efter Trap (3)) RES.png

Hvor varehuset Illums ligger i dag, lå indtil 1913 Efterslægtsselskabets Skole, i et hus, der stammede helt tilbage fra 1640. Det havde overlevet de to store bybrande i 1700-tallet, og derfor vakte det foragelse, da huset blev nedrevet. Protesterne var medvirkende til, at der nogle år senere blev gennemført en bygningsfredningslov.